Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013
ഒരു കുഞ്ഞി പെണ്ണിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ 
ബാകിയായ ബാല്യം കൗമാരം  ഓക്കേ തകർത്ത് ആരാന്റെ കൈചേർത്ത്  മംഗലം ചെയ്തു വിടാം. ഭോഗിക്കാനും ഹോമിക്കാനും, ഒന്നല്ല മൂന്നും നാലും ആവാം  തെരുവിലും തെളിവിലും  ആണ്മയും പെണ്മയും ഹോമിക്കപെടാം...  എന്റെ കണ്ണ് കെട്ടി അവർ  എന്റെ കാഴ്ചകളെ ചുഴന്നെയ്ടുക്കുന്നു. ഇന്ന് ചിലർക്ക് അവരേ ആവരാകുന്ന  അസ്തിത്വം നിഷേധിച്ച്, ഇരുട്ടിന്റെ കൽതുരങ്കൽ വിധിച്ച്  അവരെന്നെയ്‌ വീണ്ടും അന്ധയാകിയിരിക്കുന്നു 

Cat

Waiting for the garden birds,
What else I can do,
Other than lying on my bed glancing through the large glass window,
Come on my wild furies, dive into that grey meadow
(once it was green) it may go green again, 
Oh who glides through the backyard?
Cat, my neighbors black cat
The hunt is on..
How can you kill me single bird?
How can you crush my dreams?
ഈ അടുത്ത ഇടയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു വികാര സംസ്ക്കര സമിതിക്ക് (കടപ്പാട്: രേന) കൂടുതൽ ഹാളിലകിതുടങ്ങിയത്.
അല്ലെങ്കിൽ അഥർവ്വം പോലെ ഉള്ള സിനിമകൾ പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴേ ബാൻ ചേയേണ്ടാതയിരുന്നുന്നു . U/V സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല ഇറങ്ങിയ ആ സിനിമയുടേ കലാമൂല്യം ചർച്ച ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ പല മാമൂലുകളെയും പൊളിച്ചു എഴുതിയ ഒരു സിനിമ തന്നേയ് ആയിരുന്നു അത്. സ്മിതയുടെ പൂര്ണ നഗ്നരൂപം ഒരു ഹൌസ്ഫുൾ തിയേറ്റർ ഇല ഇരുന്നു കാണുമ്പോ ഞാനും എന്റെ കുട്ടി ബന്ധുക്കളും മിഡിൽ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ സിനിമ കണ്ടാൽ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോകും എന്ന് കരുതി ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളേ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ല്ല സിനിമക്ക് പോയത്. നല്ല വിഷ്വലുകൾ ഉള്ള നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഉള്ള ചിത്രം എന്നാ നിലയിൽ അഥർവ്വം എന്റെ പ്രിയ സിനിമകളില ഒന്ന് തന്നേ ...

After the Carnival.

I was laying there, On the grass filled with frost crystal drops were trying to grasp my naked body, I couldn't feel any thing, I try to focus on the non starry sky, But I couldn't From the distance I can hear the fire works  different smoky colors, My fingers are numb Still I can feel something in my hand, What, what is that? I try to place my palm above my eye,  I couldn't, moved my head to one direction. It is a balloon, parts of a broken balloon, Got a glance with the fire works back drop,  was in green? was it blue? Couldn't remember. What was that that kick, Sick, sick, I am sick.. Blood is clotting in my mouth,  I can feel that, I am melting. Or is it the nightmare? The single bell hanging in my tiny chamber window whispered 'yes' Something touched my bare foot, a broken balloon? Who betrayed me in my dreams???
നരച്ച ആകാശവും 
വരണ്ട ഭൂമിയും 
വിറുങ്ങലിച്ച മനുഷ്യരും പരസ്പരം 
കലഹിക്കുന്നു..
ഈ ലഹളയിൽ 
എന്റെ സൂര്യനേ ഞാൻ 
ആകാശം കാട്ടാതെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു

നീർ ഉറുമ്പുകൾ

ഒന്നാം ഉറുമ്പ്‌ :
ഇന്ന് ഹർത്താൽ ആണത്രേ?
രണ്ടാം ഉറുമ്പ്‌:
ആർക്കു വേണ്ടി 
മൂന്നാം ഉറുമ്പ് :
നിനക്ക് വേണ്ടി.
കുഞ്ഞ് ഉറുമ്പുകൾ :
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ??
മൂപ്പൻ ഉറുമ്പ്‌ :
(മനോഗതം )
അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം .
പിന്നേ കാലം തെറ്റി എത്തിയ മഴയിൽ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടം ഒലിച്ചു പോയി

Cyber Space Child Sexual abuse : A criminologist perspective - Part 1

I am not a geek not a tech savy.  But as many other lower middle class members of society I am also forced to live as a netizen. Can't deny it has several positive effects. It reduce those enormous miles between me and my friends, knowledge is in my finger tips, it does add some coal to my not so burning shopaholicdesire, it allow me to project and satisfy my egoistic and narcissist persona through different social networking websites.  Other than this personal perspective, from a social perspective also cyber space has several positive effects. Like voices are heard and acknowledged by larger audience with in a short time frame.
   Along with many positive impacts, rapid expansion of information technology, especially internet results in generating certain evil outcomes. The anonymity, accessibility and opportunities its provide works a safe heaven for predators to sexually exploit victims from a very young age on a global scale with out direct contact. Our kids are not safe even …

Ward no. 4

Ward no. 4
Ward with one long bay window
Days and nights passed me through it,
Sun came up and departs
As the rain and breeze through it,
We three, weak in pain and bored
Stared at each other
Laughed at every possible opportunity we got
There was a clock hidden by the curtain rails
Only she could see it,
Our miss Marple,
We often asked her
“What is the time now sweetie”
Struggling to fix her specs
There comes the reply
Twenty minutes past…
Time and space remains frozen
Out side our long window,
But in the far distant lane,
There was a room with yellow walls,
Old grey and spooky
We wonder, What is going on there?
We came up with our own theories
Our ninety year old Miss Marple said with a fake seriousness,
“Storage for dead bodies”
My middle aged room mate giggled,
“Oh no, an office for ETs,
See the flashy lights in-between”
Me the romantic dream about a girl
Trapped inside
Opening up her heart in-between and show her burning love
So that her lover can come and rescue her
I dream and dream about the feathers falling…
കുഴപ്പക്കാരായ മുടിഇഴകൾ 
പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു,
ഒടുവിൽ അവരിൽ ഒരുപറ്റം 
തീരുമാനിച്ചു നമ്മുക്ക് 
നിറം മാറിക്കളയാം,
അവർ വെളുത്ത ആവരണം ഇട്ടു 
തന്നേ തട്ടിപോകുന്ന കാറ്റിൽ 
ആടികളിച്ചു 
കറുത്ത മുടി ഇഴകളേ നോക്കി പുശ്ചിച്ചു ,
"കറുമ്പന്മാർ",
പതിയേ "കറുമ്പന്മാർ", അറിഞ്ഞു
നമ്മുടേ അംഗ ബലം കുറയുന്നു.
"നമുക്കും വെളുത്താലോ?"
അവരും വെളുത്തു തുടങ്ങി
പിന്നേ ഒരു രാവിൽ
ചവറ്റുകുട്ടയിൽ കിടന്നു
വെളുത്ത മുടിയിഴകളും
കറുത്ത ഇഴകളും
കലഹിച്ചു
"നീ കാരണം" "നീ കാരണം"
അവൾ നമ്മേ മുഴുവൻ പടി അടച്ചു
പിണ്ഡം വെച്ചത് ....
ദൈവമേ ഒരു കല്ലുമഴപെയണ്ണേ ...

...

അവിവാഹിതയായ പെണ്ണ്
പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ
അവൾ പ്രണയിനി
വിവാഹിതയായ പെണ്ണ്
പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ
അവൾക്ക് വിവാഹ പൂർവ ബന്ധം
വിവാഹത്തിനും അപ്പുറം
ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന
സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണ്
പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ചാൽ
അവൾ അപഥ സ്ഞ്ചാരിണ്ണി
ഒരുവളുടെ നീരീക്ഷണങ്ങൾ
അവൾ ആണ് എന്ന്
തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന
സമൂഹത്തിനു നമ്മുക്ക്
തീകൊണ്ട് തീർത്ത ത്രീഡി കണ്ണട കൊടുക്കാം
സമീറ* നീ കരയാതിരിക്കു.
.......................... പേര് സാങ്കല്പ്പികം
എങ്കിലും ആ കണ്ണീർ
പരിചിതം

പൂവ്

പലതിനായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍
ശൂന്യമായതൊന്ന്
ശിസിരതിലേയ്ക്ക് നീളുന്ന
ശൈത്യത്തിന്റെ കയ്യില്‍
കുരുങ്ങികിടക്കുന്ന വെളുത്ത പൂവ്
രാത്രിയില്‍ എപ്പോഴോ
പെയ്തിറങ്ങിയ മഞ്ഞ്‌
അവളുടേ കരളും കണ്ണീരും
ഉടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ശൂന്യ മായ ദിവസത്തില്‍ ഒരു കൊച്ചു പൂവിന്റെ
മൃത ശരീരം മാത്രം
അര്‍ത്ഥഗര്‍ഭമായ ചിരി അത് എന്റെയ്താണ് ... 
വാക്കുകള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുന്ന മൗനം 
അതും എന്റെയ്താണ് 
നിന്റെ പ്രകടനങ്ങളുടെ,
പൊള്ള താരങ്ങളുടെ 
മേല്‍ വീഴുന്ന ചുണ്ടുകോട്ടിയ പുച്ഛം 
അതും എന്റെതാണ്
നിനക്ക് മേലെ ആണ് 
എന്റെ ഭ്രമണ പഥം 
അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ എന്റെ നിഴലിനെ പേടിക്കുന്നത് ?

അന്യരായവര്‍

നാം നമുക്ക് അന്യരായവര്‍ 

നമ്മില്‍ തന്നേ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടവര്‍ 

അര്‍ത്ഥമില്ലാ പുഞ്ചിരികളുടെ 

ആള്‍രൂപങ്ങള്‍ 

നാം നമ്മോടു തന്നേ 

കള്ളം പറയുന്നവര്‍

പിടിക്കപെടാതിരിക്കാന്‍

മറ്റാരോ ആവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍

ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്തിനോടും

കലഹിക്കുന്നവര്‍

ഉയരുന്ന ശബ്ധങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍

തന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവര്‍

വ്യത്യസ്ഥരാവാന്‍ ശ്രമിച്ച്

സ്ത്വം ഇല്ലാതെ ആകുന്നവര്‍

നമ്മള്‍ വെറും പേപ്പറില്‍ പടം ആയവര്‍