Skip to main content

5.Nazhikamani....

നാഴികമണി
എന്റയ്‌ നാഴികമണി സ്പന്തിക്കുന്നില്ല
ഒരു പഴയ ഭുപടം ആചുമരില്‍ കിടന്നിരുന്നുവല്ലൊ
അതു പൊടി പിടിചിരിക്കുന്നു,
മാറാലമുടിയആ ഭുൂപടതിനു മുകളി
മറ്റു ഒരു ഭുൂപടം
അവ്യയ്കത്മാവുന്ന
അനിതിയുടയ്‌ ധുളി അണിഞ്ഞ രാജിയങ്ങള്‍മുന്നില്‍
തുറന്നുവയ്ച പുസ്തകതാളുമായി ഇരിക്കുന്ന കൊചുകുട്ടി
അവന്‍മുന്നിലയ്‌ പുസ്തക താളില്‍അവയ്ക്താക്ഷരങ്ങള്‍,
വരകള്‍ ,വര്‍ണങ്ങള്‍ ഒകയ്‌ കൊറിയിടുന്നു,
ഇടയില്‍ ഒളികണ്ണാല്‍ എന്നയ്‌ നോൂക്കുന്നുഉണ്ണീ...
നിന്നൊടു കോപിക്കാന്‍ എനിക്കവുന്നില്ല
നിന്നില്‍ ഞാന്‍ കാണുന്നതു മറ്റു ഒരു ഉണ്ണികണ്ണനയ്‌ ആണു...
ഒരു കയ്യില്‍ ഭക്തിതന്‍ വെണ്ണയും...
മറു കയ്യില്‍ വിഭക്തിതന്‍ ചമ്മട്ടവും..
ഒരു കണ്ണില്‍..പ്രണയമാം സുര്യനൂം..
മറുകണ്ണില്ല്പ്രളയമയീ പ്രണവവും...
പ്രളയം ഒരു യമുനയായി എന്നിലയ്ക്കു ഒഴുകവയ്‌
ഞാന്‍ പ്രവാചകനായ്‌ കാത്തിരുന്ന അല്‍മിത്ര ആവുന്നു...
മനുഷ്‌ യ പുത്രന്റയ്‌ പാപങ്ങള്‍..
എന്റയ്‌ കണ്ണീരിനാല്‍ എനിക്കുകഴുകണ്ടയൊ?

ഓ...ഞാന്‍ ഒരു യുക്തി വാദിയാനല്ലൊ..
യുക്തിക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവളോ?
യുക്തി വാദിഛൂ കിഴ്‌ പയ്‌ടുതിയവളോ?
ഇന്നിന്റയ്‌ യുക്തികള്‍ നാലയുടയ്‌ വിഡ്ഡിതത്ങ്ങള്‍ ആയും
ഇന്നലയുടയ്‌ വിഡ്ഡിതങ്ങള്‍ ഇന്നിന്റയ്‌ യുക്തികളായും മാറവ്യ്യ്‌..
ഇവക്കിടയില്‍ നഷ്ട്ട പയ്ട്ടുപോയ ജീവിതതയ്‌ ഓര്‍ക്കവയ്‌..
പഴയ സ്വപ്നതിന്‍ വ്ല്ലരിപ്രാവിനയ്‌..
പുതുമയുടയ്‌ കോവിലില്‍ കുടി ഇരുത്തിടവയ്‌..
മവുനത്തിലുടയ്‌ഞാന്‍
പിന്നൊട്ടു പിന്നൊട്ടു നൂറായിരം കാതങ്ങള്‍ സഞ്ചരിചിടവയ്‌..
ഒട്ടോന്നു നിന്നു പകല്‍കിനാവിന്റയ്‌
പൊട്ടുന്ന ചങ്ങല വീണ്ടും കൊരുക്കുവാന്‍വേണ്ട..
നലൊര്‍മ..ഏന്നില്‍ നിന്നു ഓടി ഒളിക്കവയ്‌..
അറിയാതയ്‌ നീളുന്നു..നിര്‍മിഴികള്‍..
ചുവരിലയ്‌ പഴയ ഘടികാരത്തിലയ്കു..
ഞയ്ട്ടുന്നു ഞാനും അതുകണ്ടു..
എന്റയ്‌ ഘടിക്കാരം പിന്നിലയ്ക്കു അല്ലൊ ചലിക്കുന്നു...with warm regards..
Itzme...
aami.

Plz forgive me..for the spelling mistakes

Comments

G.manu said…
Bhoopadanagal maiyum kayariyum varumpol...naazhikamani spandikilla....great idea good work
Binoj said…
കൊടകര പുരാണം എന്ന ബ്ലോഗ് ആണ് എന്നെ ബ്ലോഗുകളുടെ ഒരു ആരാധാകനാക്കിയത്‌. ഒര്‍കൂടില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ ലിങ്കിഴൂടെ ദീപയുടെയും (അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചിലയിടത്ത്‌ ആമിയെന്നും കണ്ടു) ബ്ലോഗ് കണ്ടത് . വളരെ മനോഹരം. "നീ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു....
എന്റെ കണ്ണുകളില്‍ നോക്കി ഞാന്‍ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവോ എന്ന് ചോദിച്ച്...
നീ തന്ന സ്വപ്നങളില്‍ എനിക്ക് മ്രുത സഞീവനി ആകുപ്പൊള്‍...
ഞാന്‍ എപ്പോഴണ് വേദനിക്കുക
നിന്റെ ഈ ആകുലതകളില്‍ അല്ലാതെ? "
എന്ന ലൈന്സ് ആണ് ബാക്കി കൂടി വായിക്കാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്‌. ഞാന്‍ ശ്രേധച്ച ഒരു കാര്യം വേദാനിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്‌ കൂടി കവായിത്രിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്‌. "വിഷു കൈനീട്ടം....
ശൂന്യമായ...ഒരു മുറിയില്‍...ഓല കീറുകളുടെ സമൃധിക്കിടയിലൂടെ ആകാശം കണ്ടുറങ്ങുന്ന ഞാന്‍..."
വെയില്‍ വേദാനിക്കുമ്പോള്‍ ...

അറിയുക
ഓലക്കീറില്‍ ആകാശം കണ്ട് ഉറങുന്നവന്
ഒറ്റ ഉടുപ്പിന്റെ കീറല്‍ തുന്നലുകളില്‍
ഇനിയും ഒന്ന് ആശിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലാതതവന്

എന്റെ നഗരം...
റെയില്‍ വെകോളനിയില്‍ ഒരു തകര കൂടിനുള്ളില്‍ 10 ഉം 12 ഉം ആളുകള്‍ താമസിക്കുന്നതും...തെരുവോരത്തെ തകരവീപ്പയില്‍ എച്ചില്‍ ഇലക്കായി തെരുവുനായിക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ കടി പിറ്റികൂടുന്നതും..
ആ നല്ല കവിതകള്‍ക്കും കുറിപ്പുകള്‍ക്കും ഒപ്പം ഓലക്കീറിലൂടെ ആകാശം കാണുന്നാവരോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ആ നല്ല മനസ്സിനും ആശംസകള്‍...

Popular posts from this blog

ചുക്ക് കാപ്പി കുറിപ്പടി

ചുക്ക് കാപ്പി കുറിപ്പടി : ഒന്നര ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോ ഒരു കഷ്ണം ചക്കര ഇട്ടു അലിഞ്ഞു തുടങ്ങുപോ, കാൽ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി, കാല്‍ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു വലിയ നുള്ളു നല്ല ജീരകം, ഒരു ഏലക്ക ചതച്ചത് മൂന്നാലു അഞ്ചു തുളസിയില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടു തിളപ്പിച്ചു, വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ആയി വറ്റുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കാപ്പി പൊടി ഇട്ടു, ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്നു ചൂടോടെ കുടിക്കുക. :)
...
ഓരോ പനിക്കാലവും പ്രിയമുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ കൂടി തന്നേക്കാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും.

കണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നീച്ച പറക്കുംപോലെയുള്ള പനികുളിരിൽ തണുത്തു ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പിൽ സ്വയം ഒതുങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ആണ് തോന്നുക 'അമ്മ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ...ഒരു ചൂട് ചുക്ക് കാപ്പി ഇട്ടു തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ.

'അമ്മ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തപ്പോ തന്നത്താനെ കാപ്പി ഇട്ടു കുടിക്കുക തന്നെ...

അപ്പൊ ഒരു കപ്പു ചുക്ക് കാപ്പിയുമായി ഞാനും എന്റെ തലവേദനകളും ...:)

വാക്കുപെയ്യുമിടത്തിലെ  അയാളും ഞാനും..

***
വായനശാല വരുന്നു.
കുട്ടിയ്ക്ക് സന്തോഷം തോന്നി.
അതുവരെ വല്ലപ്പോഴും അച്ഛൻ വാങ്ങിത്തരുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ  അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവ്വമായി അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരുടെയോ ചേച്ചിമാരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ആയിരുന്നു അവളുടെ വായിക്കാനുള്ള മോഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ വിരുന്നു പോകുമ്പോ മേശപ്പുറത്തു നിരക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളെക്കാൾ ആ 6 ആം ക്ലാസുകാരിയെ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അടുക്കിവെച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളായായിരുന്നു.
ഇപ്പൊ ഇതാ വായനശാലയിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവുന്ന്, ഇനി മതിവരുവോളം വായിക്കാം.
‘ആനന്ദലബ്ധിക്കിനിയെന്തു വേണം?’
ഉൽഘാടനദിവസത്തെ തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആളും ആരവവും ഒഴിഞ്ഞു.

പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ കാവിൽ പോയിട്ട് തിരികെ മടങ്ങും വഴി വായനശാലയിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങളെടുക്കാനും പത്രം വായിക്കാനുമുള്ള അനുമതി കുട്ടി മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാലേകൂട്ടി വാങ്ങി. വായന പൂക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി കുട്ടിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വായനശാലയുടെ മുന്നിലൂടെയുള്ള നാട്ടിടവഴി അവസാനിക്കുന്നത് കാവിലാണ്.
സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് കഴിച്ചെന്നു വരുത്തി  കുളത്തി…

Must read books

This is a compilation of must read books by my fellow face book friends.


I hereby express my sincere gratitude to all those friends who suggested books.


I hope the following list may help at least a new reader. If you have more suggestions please feel free to comment.


Thanks


Deepa Praveen


1. ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ


2. Kite Runner-Kalid hosseini

3. സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി - ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ

4. The power of your subconscious mind by Dr.Joseph Murphy.

5. ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ "പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതി.

6. അർദ്ധനാരീശ്വരൻ , Perumal Murugan

7. Thousand splendid suns-Kalid hosseini

8. ബെന്യാമീന്റെ ആടുജീവിതം

9. നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ- ജയമോഹനൻ

10. ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ "പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതി

11. തുമ്മാരുകുടി കഥകൾ - മുരളി തുമ്മാരാകുടി

12. സേതുവിന്റെ 'അടയാളങ്ങൾ

13. The Love Queen of Malabar: Memoir of a Friendship with Kamala Das.

14. ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ-പെരുമ്പടവം

15. ആരാച്ചാര്‍- Meera.

16. ബോറീസ് പോളെ വോയിസിന്റെ... ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ കഥ.

17. Maranapusthakam- O. M Aboobacker.

18. To kill a mockingb…